CIECH Sarzyna

Grupa CIECH szczyci się tradycją sięgająca 1945 roku i pozycją jednego z liderów europejskiego rynku chemicznego. To doświadczony partner w biznesie, który wytwarza i do starcza surowce niezbędne dla rozwoju przemysłu na całym świecie.  Zlokalizowana w województwie podkarpackim
CIECH Sarzyna S.A.  jest jedną z kluczowych spółek Grupy CIECH i filarem jej segmentu organicznego. Produkcja środków ochrony roślin w CIECH Sarzyna S.A ma ponad 40-letnią tradycję. Zebrane przez ten czas doświadczenia produkcyjne i ciągłe doskonalenie technologii wytwarzania prowadzą do ciągłej poprawy jakości produktów oraz poszerzania oferty rynkowej. Strategie przyjęte w odniesieniu do zapotrzebowania rynku oraz współpraca na płaszczyźnie międzynarodowej pozwoliły na wypracowanie pozycji CIECH Sarzyna S.A. jako największego polskiego producenta środków ochrony roślin. Do najbardziej znanych znaków handlowych CIECH Sarzyna S.A. należą CHWASTOX oraz AGROSAR. Firma, poza europejskimi, obsługuje także rynki w Azji i Australii.

Rolnikom staramy się dostarczać produkty:

  • najwyższej jakości,
  • skuteczne w działaniu,
  • odznaczające się szerokim spektrum działania,
  • bezpieczne dla człowieka i środowiska,
  • w bezpiecznej dla stosującego formie użytkowej.

Oferta CIECH Sarzyna dla posiadaczy Karty Agrar

Dla posiadaczy Karty Agrar Banku Pekao S.A., CIECH Sarzyna oferuje specjalne warunki na zakup wybranych produktów z kategorii środki ochrony roślin.  Warunkiem udziału w promocji na produkty CIECH Sarzyna jest płatność Kartą Agrar Banku Pekao S.A. lub  jej okazanie sprzedawcy w przypadku płatności przelewem w późniejszym terminie.